formulier covid compensatie


Email adres
Geboortedatum van het lid.
Dit rekeningnummer zal gebruikt worden voor de terugbetaling.
U kan kiezen om het terugbetaalde bedrag te verminderen. Gelieve hier het gewenste percentage te kiezen dat terugbetaald moet worden.