Opstart turnkring na de paasvakantie

Beste leden en ouders,

Na de paasvakantie starten we onze werking terug op onder dezelfde basisregels voor indoor sporten als vóór de paasvakantie. Jouw leeftijd en de grootte van de groep bepalen nog steeds of en op welke wijze je kan sporten.

De bubbel van 10 leden verandert tijdens de week niet en houdt tijdens de sportactiviteit steeds voldoende afstand tot elke andere bubbel. In een indoor accommodatie zijn meerdere bubbels toegelaten, dit op voorwaarde dat ze strikt gescheiden blijven (1,5m), niet met hetzelfde materiaal werken en dat de densiteitsregels worden gerespecteerd.

Aandachtspunten:

 • Voel je je ziek? Kom dan niet naar de training en raadpleeg uw huisarts.
 • Volg het stappenplan in bijlage bij een vermoedelijke besmetting.
 • Ook bij een laag risico-contact met een positief geteste persoon moet je gedurende 10 dagen je sociale contacten beperken. Je gaat naar school maar hobby’s (zoals turnen) zijn dan niet toegelaten.
 • Neem een persoonlijke flacon handgel mee. Ontsmet je handen vlak voor de training en bij het verlaten van de sportaccomodatie.
 • Kom reeds met je sportkledij aan naar de turnzaal. Kleed je extra warm aan. Draag een mondmasker op weg van en naar de turnkring.
 • Ouders zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen. Draag een mondmasker bij het afzetten en ophalen van uw kind. Houd afstand van andere ouders.

Concreet betekent dit voor onze werking:

 • Groepen die tot nader bericht niet meer trainen: Jongens 3, Juniors 2, Twins, Conditiegym, Bodypower, Fit en gezond, Dans 2, Air Track 2, Juniors 1.
 • Groepen die blijven trainen: Knuffelgym woensdag en zondag, kleutergym woensdag en zondag, Meisjes 1, Meisjes 2, Meisjes 3, Meisjes 4 (leden t.e.m. geboortejaar 2008), Jongens 1, Jongens 2, Trampoline (leden t.e.m. geboortejaar 2008), Mini-dans, Dans 1 (leden t.e.m. geboortejaar 2008),Acro (leden t.e.m. geboortejaar 2008), Demo (leden t.e.m. geboortejaar 2008), Groep 1, Groep 2, Groep 3, Groep 4 (leden t.e.m. geboortejaar 2008), Air track 1 (leden t.e.m. geboortejaar 2008).
 • Elke lid kan maar aan 1 bubbel deelnemen. Leden (t.e.m. geboortejaar 2008) die lid zijn in meerdere groepen, volgen enkel nog het aanbod in 1 specialisatiegroep (bv. Acro, Demo, Trampoline, Dans, Air Track). Zij kunnen tijdelijk niet meer deelnemen aan de trainingen in de basisgroepen. Leden die liever deelnemen aan de basisgroep i.p.v. een specialisatiegroep, konden dit reeds melden. Leden die meerdere specialisatiegroepen volgen, konden hun keuze van groep ook reeds melden.
 • Voor Meisjes 1, Meisjes 2, Meisjes 3, Jongens 1, Groep 1, Groep 2 en Groep 3, Knuffelgym zondag, Kleutergym woensdag, Kleutergym zondag, Air Track 1: halve bezetting en trainingsfrequentie zoals in de afgelopen periode. Daar waar er meer dan 10 leden zijn, zal deze subgroep nog eens opgedeeld worden. Deze subgroepen trainen op hetzelfde moment (met uitzondering van Air Track 1). In onderstaande links kan u voor uw groep de samenstelling van de bubbels raadplegen.
 • Voor Knuffelgym woensdag, Jongens 2, Jongens 3, Groep 4, Meisjes 4, Acro Trampoline, Mini-dans, Dans 1, demo wijzigt er niets t.o.v. de afgelopen periode.
 • Eerder aangepaste trainingsuren: Knuffelgym woensdag (zonder ouders): 16u. – 16.45u. Knuffelgym zondag (zonder ouders): 10u. – 10.45u. Air Track 1: dinsdag 17.30u. – 18.30u of 18.30u. – 19.30u. (Ga in onderstaande link na welk jouw trainingsuur is.)
 • Samenstelling bubbels (leden t.e.m. geboortejaar 2008):

Algemeen aandachtspunt m.b.t. het afhalen van leden:

Ouders halen hun kind af aan de buitendeur van de sportaccomodatie (met uitzondering van leden die op eigen kracht naar huis gaan). We verwachten dat leden die niet zijn opgehaald na de training dit melden aan de afgevaardigde of trainers. Deze leden zullen plaats nemen in de turnzaal. Dit uiteraard om veiligheidsredenen. Daar de afgevaardigde en trainers op het einde van de training meermaals worden aangesproken door leden en ouders, is het niet steeds mogelijk om hier toezicht op te houden. Uiteraard doen we dit wel zo goed als mogelijk. Het is belangrijk om deze regeling te bespreken met uw zoon of dochter.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

sportieve groet

Turnkring Apollo


COVID-19 - compensatie

Beste leden en ouders, Het zijn moeilijke, uitzonderlijke tijden. Voor u en voor onze turnkring. Wij halen onze financiële middelen vooral uit financiële activiteiten en ons jaarlijks turnfeest. Het turnfeest hebben we jammer genoeg voor de 2de keer moeten annuleren.

Omdat het coronavirus onze sportieve werking beperkt, kunnen jullie een financiële compensatie vragen. Al wordt dit in vele andere clubs niet aangeboden. Of u kan ervoor kiezen om geen compensatie te vragen om ons zo financieel te steunen. U bent daar volledig vrij in. We weten dat een aantal van onze leden het financieel moeilijk hebben.

Compensatie

Als we na de paasvakantie toch meer lessen kunnen geven, verandert dit misschien nog:

 • Leden van het geboortejaar 2008 of jonger: compensatie van 10% van het betaalde lidgeld. Jullie werden getroffen. Toch hebben we onze werking zo kunnen aanpassen dat we het maximale hebben kunnen aanbieden. We zijn dan ook tevreden dat jullie hobby is kunnen doorgaan.
 • Leden van het geboortejaar 2007 of ouder: compensatie van 50% van het betaalde lidgeld. Jullie werden het hardst getroffen en konden amper les volgen.

Compensatie aanvragen

 • tussen 3 en 16 mei
 • via onze website (1 compensatie per lid): Vul enkele gegevens in. Stuur uw betalingsbewijs van het lidgeld mee via de website. Dat heeft u betaald aan betaalprovider Mollie. U kan het rekeningafschrift terugvinden via de zoekfunctie (via uitgebreid zoeken >6 maanden naar "KONINKLIJKE KATH").
 • Aanvragen via mail of telefonisch aanvaarden we niet.
 • Om praktische redenen kunnen wij uw aanvraag slechts behandelen indien u alle gevraagde gegevens correct bezorgde via onze website.

Ten laatste maandag 7 juni zorgen wij voor de terugbetaling. Bent u op financieel vlak extra zwaar getroffen door deze crisis, kan u contact opnemen met het secretariaat. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Hou vol!

sportieve groet Turnkring Apollo


Gymtastisch sporten, daar staan we voor