Er is mij een sportongeval overkomen en de verantwoordelijke heeft mij het aangifteformulier gegeven. Wat moet ik nu doen?

 1. Ik begeef mij naar een ziekenhuis met een afdeling spoedgevallen of naar een arts van mijn keuze.

  a) Ik ga naar een ziekenhuis: Ik vraag de dokter in het ziekenhuis om de verzekeringspapieren duidelijk en volledig in te vullen. Indien nodig vraag ik een attest van schoolverlet.

   b) Ik ga voor verzorging naar een dokter van mijn keuze: Ik vraag de dokter de verzekeringspapieren duidelijk en volledig in te vullen. Indien nodig vraag ik een attest van schoolverlet. Ik betaal de arts en krijg een terugbetalingsbewijs van de mutualiteit. Indien ik geneesmiddelen nodig heb, ga ik naar de apotheker en vraag daar eveneens een betalingsbewijs.

 2. Ik zorg ervoor dat ik van alle betalingen betreffende het sportongeval een bewijs bezit.

 3. Zowel in het geval 1 a) als 1b) bezorg ik binnen de 48 uur de behoorlijk ingevulde en door een arts ondertekende ongevalaangifte bij de secretaris.

 4. Ik ontvang van de verzekeringsmaatschappij een onkostenstaat. Ben ik volledig hersteld, dan laat ik dit formulier invullen door een arts. Samen met de betalingsbewijzen van apotheker, dubbeltjes van het ziekenfonds en evt. andere onkostennota’s, bezorg ik deze onkostenstaat aan de verzekeringsmaatschappij.

 5. Uitsluitend het ongevalsaangifte formulier gebruiken; rechtstreeks in te leveren bij de secretaris. Voor verdere inlichtingen kan men steeds contact opnemen met secretaris L. Geysemans. Alle leden zijn verzekerd door een verzekeringspolis afgesloten via Gymfed.

Voor meer info, kan je ook altijd onze ongeval aangifte hier downloaden:

Download