Wat te doen bij een sportongeval?

Er is mij een sportongeval overkomen en de verantwoordelijke heeft mij het aangifteformulier gegeven. Wat moet ik nu doen?

 1. Ik begeef mij naar een ziekenhuis met een afdeling spoedgevallen of naar een arts van mijn keuze.

  a) Ik ga naar een ziekenhuis: Ik vraag de dokter in het ziekenhuis om de verzekeringspapieren duidelijk en volledig in te vullen. Indien nodig vraag ik een attest van schoolverlet.

   b) Ik ga voor verzorging naar een dokter van mijn keuze: Ik vraag de dokter de verzekeringspapieren duidelijk en volledig in te vullen. Indien nodig vraag ik een attest van schoolverlet. Ik betaal de arts en krijg een terugbetalingsbewijs van de mutualiteit. Indien ik geneesmiddelen nodig heb, ga ik naar de apotheker en vraag daar eveneens een betalingsbewijs.

 2. Ik zorg ervoor dat ik van alle betalingen betreffende het sportongeval een bewijs bezit.

 3. Zowel in het geval 1 a) als 1b) bezorg ik binnen de 48 uur de behoorlijk ingevulde en door een arts ondertekende ongevalaangifte bij de secretaris.

 4. Ik ontvang van de verzekeringsmaatschappij een onkostenstaat. Ben ik volledig hersteld, dan laat ik dit formulier invullen door een arts. Samen met de betalingsbewijzen van apotheker, dubbeltjes van het ziekenfonds en evt. andere onkostennota’s, bezorg ik deze onkostenstaat aan de verzekeringsmaatschappij.

 5. Uitsluitend het ongevalsaangifte formulier gebruiken; rechtstreeks in te leveren bij de secretaris. Voor verdere inlichtingen kan men steeds contact opnemen met secretaris L. Geysemans. Alle leden zijn verzekerd door een verzekeringspolis afgesloten via Gymfed.

Voor meer info, kan je ook altijd onze ongeval aangifte hier downloaden:

Download

Kalender

ma 02/09/2019 start turnseizoen
za 05/10/2019 turnmarathon
ma 07/10/2019 start wafelverkoop
28/10/2019-03/10/2019 Herfstvakantie
ma 11/11/2019 Wapenstilstand, geen turnen
09/11/2019-10/11/2019 wel turnen
za 16/11/2019 quiz
05/12/2019-06/12/2019 19.30u–21u: afhaalmomenten wafels
23/12/2019-05/01/2020 Kerstvakantie:
za 08/02/2020 spaghettiavond
24/02/2020-01/03/2020 Krokusvakantie
06/04/2020-19/04/2020 Paasvakantie-
vr 01/05/2020 Dag van de arbeid, geen turnen
02/05/2020-03/05/2020 wel turnen
21/05/2020-22/05/2020 Hemelvaart, geen turnen
vr 01/05/2020 Dag van de arbeid, geen turnen
02/05/2020-03/05/2020 wel turnen
do 21/05/2020-22/05/2020 Hemelvaart, geen turnen
23/05/2020-24/05/2020 wel turnen
za 30/05/2020 turnfeest in Sporthal Sorghvliedt, Hoboken
29/05/2020-30/05/2020 algemene repetities
zo 31/05/2020 geen turnen
ma 01/06/2020 Pinkstermaandag, geen turnen
zo 28/06/2020 einde turnseizoen
Zomervakantie: woe 01/07/2020 t.e.m. ma 31/08/2020