Onze missie.

Welkom op de website van Turnkring Apollo. Onze club behoort samen met Zwemclub Apollo tot de vzw ‘Koninklijke Katholieke Turn- en Zwemvereniging Apollo’.

Elk turnseizoen dragen bestuursleden, trainers, afgevaardigden en vele vrijwilligers hun steentje bij aan onze werking. Zij doen dit met een hart voor gymnastiek, een hart voor onze club. Onze leidingsploeg bestaat grotendeels uit trainers die reeds van jongsaf in onze turnkring actief zijn. Na een actieve periode als lid gaan zij aan de Vlaamse Trainersschool de cursus initiator gymnastiek of een cursus trainer B volgen. Dit vormt één van de sterktes van onze sportieve werking. Het is goed voor elke sportclub dat leden verantwoordelijkheden willen nemen. Ook de laatste jaren zien we leden groeien in onze clubwerking, als hulpleiding, leiding, afgevaardigde of vrijwilliger. Onze turnkring trekt ook externe trainers aan. Een frisse, andere, kijk op onze sportieve werking, andere ideeën kunnen een meerwaarde geven aan onze werking.

Wij richten onze werking op recreanten en toekomstige competitieve gymnasten. Niet iedereen moet evenveel kunnen. Differentiatie in de trainingen maakt dat iedereen op zijn of haar ritme zinvol met gymnastiek bezig is. We bieden een vrijetijdsinvulling aan die echter niet vrijblijvend is. We verwachten van onze leden immers de nodige inzet en discipline. Enkel zo boeken we maximaal succes voor een betere vormspanning en afwerking van sprongen en bewegingen. Deze inzet en discipline gaan uiteraard hand in hand met plezier en beleving. Leden die graag naar de training komen én zich willen inzetten om vooruit te geraken hoor je in de turnzalen soms vreugdekreten roepen als “yess”, “heb je dat gezien”, “ik kan het”!

Vroeg of laat word je in onze club immers gebeten door de Apollo microbe! Deze microbe besluipt je wanneer je een keer meetraint in de turnzaal. Ze bijt zich vervolgens hardnekkig vast in je vel en laat je zelden los. Werp eens een blik op onze uurrooster en doe eens een training mee. Zo krijg je misschien wel de turnmicrobe te pakken. Je bent meer dan welkom!

Turnkring Apollo

Kalender

16/02/2019: Spaghettiavond

08/06/2019: Turnfeest

30/06/2019: Einde turnseizoen