Inschrijven

Inschrijving


Op dit e-mailadres zal u de bevestiging krijgen van uw inschrijving.
Gelieve de geboortedatum in het volgende formaat in te geven: dd/mm/yyyy. bijvoorbeeld: 24/06/1986.
Gsm- of telefoonnummer lid
Gsm- of telefoonnummer van de ouder. Gelieve dit op te geven voor alle minderjarige leden.
Gsm- of telefoonnummer van de 2e ouder. Optioneel
Hebt u (nieuwe) kringkledij nodig?
Gelieve alle groepen te selecten waarvoor je wil inschrijven.
Ik verklaar dat mijn persoonsgegevens verwerkt mogen worden door turnkring Apollo.Dit met het oog op het beheer van het ledenbestand, de communicatie van turnkring Apollo aan uw adres en het kunnen afsluiten van een verzekering tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid(aansprakelijkheid tegen over derden) via de Gymfed.Ik heb kennis van het feit dat ik mijn gegevens kan inkijken, laten aanpassen en schrappen.

Kalender

16/02/2019: Spaghettiavond

08/06/2019: Turnfeest

30/06/2019: Einde turnseizoen