Inschrijving 2024-2025


Adres lid.
Op dit e-mailadres zal u de bevestiging krijgen van uw inschrijving.
Gelieve de geboortedatum in het volgende formaat in te geven: dd/mm/yyyy. bijvoorbeeld: 24/06/1986.
Gsm- of telefoonnummer lid/ouder
Gsm- of telefoonnummer van de ouder of contactpersoon. Gelieve dit op te geven voor alle minderjarige leden.
Gsm- of telefoonnummer van de 2e ouder of contactpersoon. Optioneel.
Hebt u (nieuwe) kringkledij nodig?
Gelieve alle groepen te selecten waarvoor je wil inschrijven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ik verklaar dat mijn persoonsgegevens verwerkt mogen worden door turnkring Apollo.Dit met het oog op het beheer van het ledenbestand, de communicatie van turnkring Apollo aan uw adres en het kunnen afsluiten van een verzekering tegen lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid(aansprakelijkheid tegen over derden) via de Gymfed.Ik heb kennis van het feit dat ik mijn gegevens kan inkijken, laten aanpassen en schrappen. Foto's of video's die tijdens de lessen genomen worden, kunnen gebruikt worden op sociale media. Wanneer u hiermee niet akkoord bent, vragen we u een mailtje te sturen naar [email protected].