De deur van de turnzalen wordt pas 10 minuten vóór aanvang van elke training geopend. Alle leden plaatsen hun fiets in de fietsenberging en leggen hun fiets op slot.

Om de trainingen optimaal te kunnen laten doorgaan, vragen we dat ouders niet in de turnzalen komen, tenzij ze afgevaardigde zijn.

Leden zijn verzekerd vanaf het moment dat het lidgeld betaald is. 

Ons huishoudelijk reglement en de verzekeringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de secretaris. 

Tijdens de trainingen worden geen juwelen gedragen. Juwelen kunnen immers gymnasten en trainers verwonden bij de helpersfunctie of materialen beschadigen (bvb. airtrack). Los haar moet zo gebonden zijn dat het bij de helpersfunctie geen gevaar kan betekenen voor de trainer of de gymnast.

Maillots behouden het best hun kleur en kwaliteit bij handwas.

Voorzitter

Sven Geysemans
Jules Moretuslei 100
2610 Wilrijk
gsm 0477 61 69 77

Secretaris

Luc Geysemans
Kleinesteenweg 72 bus 1.01
2610 Wilrijk
tel: 03-344.66.21
gsm: 0495-22.83.20