In elke turnles is een afgevaardigde aanwezig voor de administratie. Hij of zij houdt de aanwezigheden bij, maakt nota van uw opmerkingen en maakt deze indien nodig over aan het bestuur. Nieuwe leden melden zich aan bij de afgevaardigde van de groep.

Een ouder die de taak van administratief afgevaardigde van een groep tot zich neemt, betaalt als lid van een turngroep naar keuze € 20 lidgeld. Deze korting geldt voor 1 groep en mag ook gebruikt worden voor 1 turngroep van een zoon/dochter.