Knuffelgym

Op speelse wijze bewegen de kleuters met een (groot)ouder om zo de basismotoriek te stimuleren: wandelen, rollen, springen, gooien, klimmen, heffen, draaien en nog zoveel meer... . Het contact tussen (groot)ouder en kind staat centraal. Samen genieten van bewegen.

Kleutergym

Kleuters hebben een grote bewegingsdrang. Ze leven in een bewegingswereld vol fantasie en zijn erg creatief. We laten ze dan ook ervaring opdoen in een rijke bewegingsomgeving. We hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak. We gaan uit van de mogelijkheden van de kleuter, houden rekening met de verschillen tussen kleuters en maken gebruik van hun rijke leefwereld. We observeren hun bewegingsdrang en spelen hierop in. We werken aan de voorbereidende vaardigheden van gymnastiek: vormspanning, koprollen, kracht, lenigheid worden op een speelse manier aangepakt. Hier zijn er geen ouders aanwezig tijdens de les. Indien we merken dat sommige kleuters in knuffelgym al sneller klaar zijn voor kleutergym, kan de leiding de kleuter vroeger naar kleutergym laten overgaan. Wanneer een kleuter in kleutergym nog meer begeleiding nodig heeft, kan de leiding de kleuter doorverwijzen naar knuffelgym.

Jongens 1, 2 - Meisjes 1, 2, 3 en 4 – Groep 1, 2, 3 en 4 – Juniors 1 en 2 - Twins: recreatieve gymnastiek

Onze turnkring wil een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden aan onze diverse leeftijdsgroepen. Ondanks het feit dat wij verscheidene leeftijdsgroepen hebben, blijft de diversiteit binnen 1 groep soms groot. Hierin ligt dan ook de uitdaging als trainer om op een constructieve en efficiënte wijze recreatieve gymnastiek aan te bieden. Zo maken we bijvoorbeeld groepjes van gymnasten met gelijkaardige kenmerken. Zo kunnen we optimaal streven naar een gedifferentieerde aanpak. (Dit is dan ook de reden waarom de groepen op het Valaar niet meer gemengd zullen zijn.) Niet iedereen moet hetzelfde kunnen. Wel moet iedereen actief met gymnastiek bezig zijn, bijleren, plezier beleven en dit alles in een veilige omgeving. We werken aan onze lichamelijke fitheid door voldoende aandacht te besteden aan uithouding, kracht, snelheid, lenigheid (4 conditionele factoren) en coördinatie.

Fit en gezond

Actieve vrijetijdsbeweging en de nodige portie plezier en ontspanning in de 2 volwassenengroepen maakt dat iedereen een groot gevoel van welbevinden kent. Meer pees- en spierblessures, overbelasting van gewrichten, slijtage van het gewrichtskraakbeen (artrose) zijn kwaaltjes die kunnen horen bij het ouder worden. De trainer houdt hier vast en zeker rekening mee. Aandacht voor een goede techniek en coördinatie kan immers blessures voorkomen. In de groep Dynamica werken we aan onze lichamelijke fitheid door voldoende aandacht te besteden aan kracht, uithouding, snelheid, lenigheid (4 conditionele factoren) en coördinatie. Het verschil tussen beide groepen zit niet per definitie in de leeftijd van de leden, wel op het aspect turnen, wat bij Dynamica voldoende aan bod komt. Bij Fit en gezond ligt de nadruk niet meer op het turnen. Ook wordt er geen aandacht meer besteed aan de conditionele factor snelheid.

Air Track 1 en 2

Een opblaasbare tumblingbaan. Het vervoeren en opstellen is eenvoudig. In minder dan 10 minuten wordt de baan opgesteld en opgeruimd. De meeste elementen die geturnd worden op de tumblingbaan en gesprongen worden op de trampoline zijn ook mogelijk op de air track. Zowel recreanten als wedstrijdgymnasten kunnen op een veilige manier bewegingen aanleren die vroeger buiten hun bereik lagen.

Acro

Acrobatische gymnastiek is een dynamische spectaculaire sport voor jongens en meisjes. In deze gymnastiekdiscipline worden indrukwekkende formaties afgewisseld met dans en grondoefeningen. Aangezien er niet individueel gewerkt wordt, speelt wederzijds vertrouwen en een goede samenwerking tussen de partners een belangrijke rol. Er worden 3 soorten oefeningen onderscheiden:
Balansoefening
De partners voeren statische en dynamische evenwichtselementen uit, waarbij ze tijdens de elementen voortdurend met elkaar in contact zijn. Naast evenwicht moeten de gymnasten in deze oefeningen ook blijk geven van kracht, lenigheid en beweeglijkheid.
Tempo-oefening
Deze oefening wordt meestal uitgevoerd op vinnige muziek waarin vlucht- en tumblingelementen afgewisseld worden. De tempo-oefening is waarschijnlijk ook de spectaculairste oefening waarbij enkel- en meervoudige salto's met of zonder schroeven geturnd worden.
Combinatie-oefening
In deze oefening worden elementen uit de twee vorige soorten oefeningen gecombineerd.

Demo

Het demoteam bevat enkel leden die geselecteerd werden uit andere groepen. Zij trainen 4 uur per week langer dan andere gymnasten. We streven naar technische vervolmaking van de bewegingen en een zo groot mogelijke lichamelijke fitheid; Uithouding, kracht, snelheid, lenigheid (4 conditionele factoren) en coördinatie komen voldoende aan bod. Matoefeningen, tumbling op een turnvloer en acro bepalen in grote lijnen het jaarprogramma.

Dans

Een dansstudio waar zelfzorg centraal staat en er ruimte is voor ontplooiing, appreciatie en acceptatie.